lunduniversity.lu.se

News

2018-12-10

New Sida grant for a capacity development study

The Division of Risk Management and Societal Safety has received a grant of SEK 940 000 from Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) to conduct a 13-month study with a

[...]

2018-11-26

Nytt anslag från Vinnova

Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet har tillsammans med LUCE (Lund University Commissioned Education)

[...]

2018-11-05

Utlysning av Doktorandtjänster inom Kritiska Flöden och Försörjningssäkerhet

Doktorandanställningarna är en del av det större tvärdisciplinära forskningsprojektet ”Kritiska flöden och

[...]

2018-10-11

Challenging hegemonic masculinities: Discussions at the Gender, Disaster and Climate Risk Summer school 2018

Intense discussions and particpants at work! After a succeful completion! We are all smiles. Special thanks

[...]

Contact information

Visiting address:
Faculty of Engineering (LTH) 
V-building
John Ericssons väg 1
Lund

Postal address:
P.O. Box 118
221 00 Lund
Sweden

Phone: +46 46 222 73 60
Fax: +46 46 222 46 12
Email: risk@risk.lth.se

Internal mail (within LU/LTH):
Hämställe 3