lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Utlysning av Doktorandtjänster inom Kritiska Flöden och Försörjningssäkerhet

2018-11-05

Doktorandanställningarna är en del av det större tvärdisciplinära forskningsprojektet ”Kritiska flöden och försörjningskedjor under hot i förändring”, finansierat av MSB under perioden 2019-2023. Projektet skall studera försörjningsfrågor och kritiska flöden av varor och tjänster under såväl normala som mer extrema hotbilder inom sektorerna energiförsörjning, livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och kommunikation. Projektet utförs i samverkan mellan LTH, avdelningen för Riskhantering och samhällssäkerhet och avdelningen för Teknisk logistik, Umeå universitet samt FOI. Totalt kommer tre doktorander att arbeta gränsöverskridande inom projektet. 

Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet har utlyst en doktorandtjänst inom ämnesområdet risk och säkerhet. Forskningen inom det området i projektet sker under ledning av universitetslektor Jonas Johansson.

Avdelningen för Teknisk Logistik har utlyst en doktorandtjänst inom ämnesområdet industriell ekonomi. Forskningen inom det området i projektet sker under ledning av professor Andreas Norrman och professor Marianne Jahre.

Sök gärna båda tjänsterna om de är av intresse då rekryteringen sker i samverkan mellan avdelningarna. Sista ansökningsdag är 2018-11-30 och preliminärt tillträdesdatum är 2019-02-01 (eller enligt överenskommelse).

Om frågor kring tjänsterna så kontakta gärna antingen Jonas Johansson (070-2200691) eller Andreas Norrman (046-2229150).