lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

SSV-seminarium Stockholm 22 November

2017-10-20

CenCIP anordnar ett seminarium i Stockholm den 22 november med fokus på aktuella frågor och utmaningar inom området skydd av samhällsviktig verksamhet.

Skydd av Samhällsviktig verksamhet – Aktuella frågor och utmaningar

Välkomna till ett heldagsseminarium med fokus på det viktiga arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet, vilket utgör en central del av det svenska krishanteringssystemet. Under dagen kommer forskare vid centrumbildning CenCIP vid Lunds universitet att presentera aktuell forskning och talare från MSB, RISE, E.ON, Länsstyrelsen i Jönköping och FOI kommer att presentera både praktiska och forskningsinriktade perspektiv på arbete som bedrivs inom området. Dagen avslutas med att diskutera aktuella frågor samt forsknings- och utvecklingsbehov som föreligger.

Ett seminarium anordnat av centrumbildningen Centre for Critical Infrastructure Protection Research (CenCIP) vid Lunds universitet i samarbete med MSB, RISE, E.ON, Länsstyrelsen i Jönköping och FOI.

Anmälan sker via: www.msb.se/ssv22nov

Program

Moderator: Jonas Johansson, CenCIP.

09:30-10:00     Registrering och kaffe

10.00-10.10     Välkomna! Henrik Tehler & Jonas Johansson, LU, CenCIP.

10.10-10.40     Samhällets funktionalitet - nuläge och utmaningarJonas Milton, MSB

10.40-11.00     Introduktion av CenCIP. Henrik Tehler, LU, CenCIP

11.00-11.20     Samhällsviktiga verksamheter och kritiska infrastrukturers beroenden. Jonas Johansson, LU, CenCIP.

11.20-11.40     Helhetsperspektiv på begrepp, koncept och metoder inom samhällsviktig verksamhet. Henrik Hassel, LU, CenCIP.

11.40-12.00     Styrning, mätning, uppföljning och lärande inom samhällsviktig verksamhet. Alexander Cedergren, LU, CenCIP.

12.00-13.00     Lunch

13.00-13.30     Hur funkar det på julafton? Samhällsviktig verksamhet och att komma igång med kommunal kontinuitetshantering med regionalt stöd. Erica Engström Storckenfeldt, Länsstyrelsen Jönköping.

13.30-14.00     Resiliens i praktiken – flyktingmottagandet i Malmö 2015. Helene Degerman, RISE.

14.00-14.30     Flera nya utmaningar för nätbolag framöver kan påverka leveranssäkerheten och samhället negativt – Vilka tekniska vägval står till buds? Ola Ivarsson, E.ON.

14.30-15.00     Kritisk infrastruktur och totalförsvar – förslag på utgångspunkter och några spaningar. Vidar Hedtjärn Swaling, FOI.

15.00-15.30     Kaffe

15.30-15.50     Utmaningar inom skydd av samhällsviktig verksamhet, workshop och diskussion.

15.50-16.00     Uppsummering av dagen och slutord